วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านซำบอน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 2 ล้อ HONDA-GX160 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ RICOH SP C250DN (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 5335 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง