วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.230011 สายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 19 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันความร้อนภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นข 2433 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อยางรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นข 2433 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านด่านเนินสง่า ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ใหญ่ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง