วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองอีแตก ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 19 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านวังจั่น หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเสริมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านวังจั่น หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินยางงาม ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อย ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง