องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาด ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาด ประจำปีงบประมาณ 2567 มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาให้ความรู้และฝึกหัดการทำไม้กวาด              ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในตำบลโคกปี่ฆ้อง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15