องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ๑๙ หมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นผู้แทนรับพระราชทาน) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานราชการ ในตำบลโคกปีฆ้องได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15