องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


กิจกรรม โครงการจิตอาสา


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การปรับสภาพแวดล้อม เก็บขยะ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15