องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔


💥องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง โดยนายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 💥 ตั้งจุดบริการประชาชน ณ ป้อมตำรวจบ้านด่าน และสี่แยกบ้านหนองขี้เห็น 💥บริการ▶️น้ำดื่ม▶️หน้ากากอานามัย▶️เจลล้างมือ สำหรับบริการประชาชน ร่วมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ #สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างใกลโควิด😀😀
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15