องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน


นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ✔มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนมีพื้นที่รองรับน้ำไว้สำหรับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ และรักษาระดับน้ำใต้ดินได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15