องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


นายอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย


๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ยินดีต้อนรับ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปี่ฆ้อง ในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15