องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564


คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง โดยนายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. และผู้แทนหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นตามแผนและนโยบายที่กำหนด

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15