ประชาสัมพันธ์
โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประจำปี 2566 โดยนายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลือนและสนับสนุนการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย สนองต่อนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยมีการดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์
เคาะประตูบ้าน knock door marketing ไปยังทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.
ทั้งนี้ มีคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. และประชาชน จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


ประชาสัมพันธ์ โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย


ประชาสัมพันธ์
โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประจำปี 2566 โดยนายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลือนและสนับสนุนการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย สนองต่อนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยมีการดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์
เคาะประตูบ้าน knock door marketing ไปยังทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.
ทั้งนี้ มีคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. และประชาชน จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02