องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566


โครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ประธานเปิดโครงการ นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ผู้เข้าอบรมเป็น อสม.ประจำหมู่บ้าน, อปพร. และประชาชนทั่วไป จำนวน ทั้งสิ้น 60 คน

2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02