💖กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
💗นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
💥กิจกรรมประกอบด้วย
- ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด
- กิจกรรมปลูกต้นไม้
- กิจกรรมปล่อยปลา
" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


💖กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ


💖กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
💗นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
💥กิจกรรมประกอบด้วย
- ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด
- กิจกรรมปลูกต้นไม้
- กิจกรรมปล่อยปลา
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07