✨ประชาสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปี ๒๕๖๗
กรณีการจัดบริการสาธารณะรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
รับลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
#ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๕๒-๓
" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๗


✨ประชาสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำปี ๒๕๖๗
กรณีการจัดบริการสาธารณะรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
รับลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๕๒-๓
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02