องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


รวมพลังลดฝุ่น ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรงดเผาตอซัง เศษวัสดุ วัชพืช หรือขยะอื่นๆ เพื่อลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่

2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07