องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


รวมพลังลดฝุ่น ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรงดเผาตอซัง เศษวัสดุ วัชพืช หรือขยะอื่นๆ เพื่อลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่

2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02