องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2567


วันที่ 7 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2567 ขึ้น ณ บ้านหนองมาตร หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนรู้หลักการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15