องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกปี่ฆ้อง โดย ชมรม อสม.ตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรมโครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 110 คน ในระหว่างวันที่ 11 - 25 มีนาคม 2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อสม. ผู้จัดการดูแลผู้ป่วย(Care Manager) ผู้ดูแลผู้ป่วย (Care Giver) เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกปี่ฆ้อง 

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15