องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


กิจกรรมขยะ (รีไซเคิล) แลกไข่และสิ่งของ


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรมขยะ (รีไซเคิล) แลกไข่และสิ่งของ ในวันที่ 6 เมษายน 2567 ณ ธนาคารขยะหมู่บ้านหนองมาตร หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมสนันสนุนให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลที่สามารถขายได้นำมาขายและฝากเงินกับธนาคารขยะหมู่บ้านหนองมาตร โดยได้รับการสนับสนุนไข่ไก่สดจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว มีประชาชนให้ความสนใจนำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่และถุงผ้าจำนวน 30 คน  สรุปรวมปริมาณขยะรีไซเคิลที่นำมาแลก ได้แก่ กระดาษ 32 กก. / ขวดพลาสติก 64 กก. / ขวดแก้ว 265 กก. / อะลูมิเนียม 1 กก. / เหล็ก 27 กก. และอื่นๆที่สามารถขายได้ 8 กก. 

2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02