องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน ประจำปี 2567


ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน อบรมให้ความรู้แก่ ครู และผู้ประกอบอาหารในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ครบถ้วน โรงเรียนสามารถจัดบริการอาหารได้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีประสิทธิภาพ

2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07