องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ภายใต้การบริหารงาน โดย นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี      โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และบุคลากรทางการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เข้าร่วมพิธี
เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  เพื่อเด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จักได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ไว้เคารพสักการะ และเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ





2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07