องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
                                                                                                   
 วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา  ๑๑.๐๐ น. นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี

2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15
2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07