องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดอบรมโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567 โดยมี นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติวิทยากรภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) และโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จำนวน 90 คน ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BASIC CPR AED การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการช่วยเหลือผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดตันเบื้องต้น

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-15