องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562

กองช่าง


นายโดม  สวัสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 089-9396345
นายอภิชาติ  แก้วศรี
นายสมศักดิ์  ปรานอม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 085-2816565
ช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 088-2864745
นางสาวณิชาภัส  ปราบภัย นายสยาม  โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 081-28611789
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เบอร์โทร 064-3386157