องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 สมัยแรก [ 13 ก.พ. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]3
5 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
6 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]5
7 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]4
8 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]4
9 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]4
10 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]3
11 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]4
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก [ 13 ก.พ. 2566 ]4
13 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]5
14 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]4
15 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2566 ]5
16 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.โคกปี่ฆ้อง [ 8 ก.พ. 2565 ]45
17 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาอบต.โคกปี่ฆ้อง [ 1 ก.พ. 2565 ]32