องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]1
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]2
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]0
4 รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]1
5 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]1
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]0
7 รายงานผลการประเมินคะแนนLPA 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]0
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]0
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]0
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]0
11 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง [ 5 ม.ค. 2566 ]1
12 หลักเกณฑ์การเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง [ 5 ม.ค. 2566 ]1
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 5 ม.ค. 2566 ]0