องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]5
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]5
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]5
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]5
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]5
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]5
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]10
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]34
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]34
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]34
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]32
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/ 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]30
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]31
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]29
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]31