องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 12 ก.พ. 2567 ]2
2 สถิติการให้บริการ [ 9 ก.พ. 2567 ]3
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม [ 31 ม.ค. 2567 ]3
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ม.ค. 2567 ]24
5 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 17 ม.ค. 2567 ]6
6 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 17 ม.ค. 2567 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 24 พ.ย. 2566 ]7
8 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]4
9 คำสั่งตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ต.ค. 2566 ]16
10 คำสั่งตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง [ 10 ต.ค. 2566 ]18
11 ประกาศเรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]18
12 คู่่มือการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน [ 3 ส.ค. 2566 ]25
13 แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]38
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]38
15 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 ม.ค. 2566 ]32
16 ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ [ 3 ม.ค. 2566 ]42
17 ประกาศผลการประเมินสำรวจความพึงพอใจให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32