องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 12 ก.พ. 2567 ]4
2 สถิติการให้บริการ [ 9 ก.พ. 2567 ]4
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม [ 31 ม.ค. 2567 ]9
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 ม.ค. 2567 ]31
6 การเปิดโอกาศการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 31 ม.ค. 2567 ]3
7 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 17 ม.ค. 2567 ]20
8 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 17 ม.ค. 2567 ]6
9 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]6
10 คำสั่งตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ต.ค. 2566 ]17
11 คำสั่งตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง [ 10 ต.ค. 2566 ]21
12 ประกาศเรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]19
13 คู่่มือการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน [ 3 ส.ค. 2566 ]27
14 แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]39
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]40
16 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 ม.ค. 2566 ]33
17 ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ [ 3 ม.ค. 2566 ]45
18 ประกาศผลการประเมินสำรวจความพึงพอใจให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]33