องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]29
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) [ 10 ก.ค. 2563 ]189
3 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านวังจั่น หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]188
4 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]183
5 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อย ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]184
6 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]185
7 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]183
8 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองมาตร ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]240
9 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินยางงาม ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]183
10 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 3 ก.ค. 2563 ]186
11 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องทางเดียว (Box culverts) หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ใหญ่ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 10 มิ.ย. 2563 ]184
12 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านด่านเนินสง่า ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 10 มิ.ย. 2563 ]183
13 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านนาตอ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 8 มิ.ย. 2563 ]188
14 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงพลู ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 2 มิ.ย. 2563 ]244
15 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านใหม่กุดชีวา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 1 มิ.ย. 2563 ]180
16 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 1 มิ.ย. 2563 ]186
17 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 19 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 29 พ.ค. 2563 ]185
18 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองอีแตก ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 29 พ.ค. 2563 ]182
19 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านวังจั่น หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 27 พ.ค. 2563 ]187
20 กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ “โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” [ 22 พ.ค. 2563 ]177
 
หน้า 1|2|3|4|5