องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ [ 1 เม.ย. 2565 ]98
2 1.2 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2565 ]96
3 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง [ 1 เม.ย. 2565 ]99
4 ประกาศหลักเกณฑ์ ก.กลาง [ 1 มี.ค. 2565 ]95
5 การประเมินผลงานบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]99
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]94
7 ประกาศพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]96
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด [ 1 มี.ค. 2565 ]92
9 มาตรฐานทั่วไป [ 1 มี.ค. 2565 ]92
10 1.1แผนอัตรากำลัง--ฉบับสมบูรณ์-2564-2566 [ 1 มี.ค. 2565 ]98
11 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ [ 1 ต.ค. 2564 ]92
12 รายงานผลการรายงานผลการดำเนินงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]187