โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]
..............................................................................................................................................................................................
การจัดงาน "MOI Waste Bank Week" [ 19 มี.ค. 2567 ]
..............................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะ [ 11 มี.ค. 2567 ]
..............................................................................................................................................................................................
การดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ [ 14 ก.พ. 2567 ]
..............................................................................................................................................................................................