องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่้อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่้อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
 
ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง