องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ