องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

จำนวน 3 ฉบับ  ได้แก่

1.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.....

2.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....

3.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.....

     เอกสารประกอบ

ประกาศการับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
 
รับฟังความคิดเห็น
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ