องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ