องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ๑๙ หมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นผู้แทนรับพระราชทาน) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานราชการ ในตำบลโคกปีฆ้องได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
2021-10-25
2021-10-05
2021-08-02
2021-06-24
2021-06-21
2021-04-10
2021-03-25
2021-03-03
2020-08-25
2020-03-05