องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรม โครงการจิตอาสา
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม...
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหม...
    โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนา...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
    วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) นายสมโชค เคลือ...
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง