องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบร...
   

🛑

  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือ...
   

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน รอบที่สอง ...

  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
    นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผ...
  นายอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบา...
    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ยินดีต้อนรับ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง