องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 


  🌳 กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
  โครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน...
  กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง