องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายปริญญา ...
  💥โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์...
    💥โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนหรือชุมชน
  ขอความร่วมมือทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อก...
    ขอความร่วมมือทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่...
  🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น. ณ...
   

🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกป...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง