องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ขอความร่วมมือทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อก...
   
ขอควา...
  🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น. ณ...
   

🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกป...

  งดรับ งดให้ของขวัญ NO GIFT POLICE
   

yes

  อบต.เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความประพฤติปฎิบัติตนเป็...
   

#ผู้ทำความดีให้กับสังคม ได้แก่

👉นางกนกอร โคตรวงศ์ และ

👉เด็กชา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง