องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  📣ประชาสัมพันธ์การทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังข...
    📣ประชาสัมพันธ์การทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน 📢📢📢 ...
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและมาตรฐานค...
   

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงา...

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายปริญญา ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง