องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
   
  นายอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบา...
   
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...
    💥องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง โดยนายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง...
  โครงการฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เพื่...
    โครงการฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง