องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


กิจกรรม โครงการจิตอาสา


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การปรับสภาพแวดล้อม เก็บขยะ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2021-10-25
2021-10-05
2021-08-02
2021-06-24
2021-06-21
2021-04-10
2021-03-25
2021-03-03
2020-08-25
2020-03-05