องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


นายอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย


๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ยินดีต้อนรับ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปี่ฆ้อง ในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง
2021-10-05
2021-08-02
2021-06-24
2021-06-21
2021-04-10
2021-03-25
2021-03-03
2020-08-25
2020-03-05
2020-01-13