ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการเลือกตั้ง

✅นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

✅และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

👉ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

👉เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง


🛑ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการเลือกตั้ง

✅นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

✅และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

👉ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

👉เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2022-02-14
2022-01-04
2021-10-25
2021-10-05
2021-08-02
2021-06-24
2021-06-21
2021-04-10
2021-03-25
2021-03-03