องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


อบต.เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความประพฤติปฎิบัติตนเป็นที่ประจักษ์


#ผู้ทำความดีให้กับสังคม ได้แก่

👉นางกนกอร โคตรวงศ์ และ

👉เด็กชายอธิภัทร โคตรวงศ์

บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองมาตร ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ในการเก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่่าเป็นเงินสดและฉลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้นำส่งคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง

2022-05-20
2022-02-14
2022-01-04
2021-11-27
2021-10-25
2021-10-05
2021-09-10
2021-08-02
2021-06-24
2021-06-21