องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรณโรงเรียนบ้านบะขมิ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-03-04
2022-02-14
2022-01-04
2021-11-27