องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำนำ/สารบัญ [ 3 มิ.ย. 2562 ]125
2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]122
3 ประกาศแผนพัฒนา5ปี [ 3 มิ.ย. 2562 ]126
4 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 3 มิ.ย. 2562 ]121
5 การติดตามและประเมินผล [ 3 มิ.ย. 2562 ]127
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 3 มิ.ย. 2562 ]123
7 ทุกส่วน [ 3 มิ.ย. 2562 ]121
8 บัญชีโครงการพัฒนาประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]125
9 ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]119
10 ครุภัณฑ์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]128