องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]55
2 -ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]52
3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 3 มิ.ย. 2562 ]51
4 การติดตามและประเมินผล [ 3 มิ.ย. 2562 ]52
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 3 มิ.ย. 2562 ]49
6 ทุกส่วน [ 3 มิ.ย. 2562 ]48
7 บัญชีโครงการพัฒนาประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]52
8 เกินศักยภาพส่งอบจ. [ 3 มิ.ย. 2562 ]52
9 ครุภัณฑ์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]51
10 ประกาศ [ 3 ก.ค. 2561 ]50