องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การป้องการการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2563 ]48
2 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 19 มิ.ย. 2562 ]98
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆอ้ง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 [ 13 มิ.ย. 2562 ]107