องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ [ 1 เม.ย. 2565 ]7
2 ประกาศขยายแผนป้องกันฯ [ 1 เม.ย. 2565 ]11
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 64 [ 1 เม.ย. 2565 ]7
4 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]38
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]6
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]10
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ12เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]8
8 คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน [ 1 มี.ค. 2565 ]10
9 ประกาศผลการประเมินสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]10
10 ผังรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 มี.ค. 2565 ]6
11 มาตรการจัดการข้อร้องเรียน [ 1 มี.ค. 2565 ]9
12 ประกาศช่องทางรับความคิดเห็น [ 1 มี.ค. 2565 ]7
13 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการดาเนินการ [ 1 มี.ค. 2565 ]8
14 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ [ 1 มี.ค. 2565 ]7
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]7
16 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]8
17 มาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]6
18 รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]8
19 ประกาศช่องทางรับความคิดเห็น [ 1 มี.ค. 2565 ]5
20 นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 มี.ค. 2565 ]6
 
หน้า 1|2