องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]8
2 สถิติการให้บริการ [ 1 เม.ย. 2565 ]56
3 ประกาศขยายแผนป้องกันฯ [ 1 เม.ย. 2565 ]64
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 64 [ 1 เม.ย. 2565 ]60
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]84
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]57
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]56
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ12เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]63
9 คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน [ 1 มี.ค. 2565 ]64
10 ประกาศผลการประเมินสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]63
11 ผังรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 มี.ค. 2565 ]60
12 มาตรการจัดการข้อร้องเรียน [ 1 มี.ค. 2565 ]68
13 ประกาศช่องทางรับความคิดเห็น [ 1 มี.ค. 2565 ]60
14 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการดาเนินการ [ 1 มี.ค. 2565 ]60
15 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ [ 1 มี.ค. 2565 ]57
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]58
17 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]64
18 มาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]59
19 รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]60
20 ประกาศช่องทางรับความคิดเห็น [ 1 มี.ค. 2565 ]53
 
หน้า 1|2