องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]19
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]17
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง [ 3 เม.ย. 2566 ]11
4 036แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]22
5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 9 ม.ค. 2566 ]19
6 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 9 ม.ค. 2566 ]23
7 คู่มือการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 ม.ค. 2566 ]16
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) [ 3 ต.ค. 2565 ]21
9 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]10
10 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]21
11 คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน [ 1 มี.ค. 2565 ]120
12 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]90