องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผล [ 1 มี.ค. 2565 ]59
2 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ [ 1 มี.ค. 2565 ]59
3 ครุภัณฑ์ [ 1 มี.ค. 2565 ]57
4 คำนำ สารบัญ [ 1 มี.ค. 2565 ]57
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 1 มี.ค. 2565 ]52
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 1 มี.ค. 2565 ]59
7 ประกาศแผนพัฒนา 5 ปี [ 1 มี.ค. 2565 ]54
8 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 1 มี.ค. 2565 ]63
9 รายละเอียดโครงการพัฒนาทุกส่วน [ 1 มี.ค. 2565 ]57
10 ส่ง อบจ. [ 1 มี.ค. 2565 ]58