องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

(รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ