องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2567 ]10
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]3
3 การสรรหาและบรรจุ [ 9 ม.ค. 2566 ]44
4 แผนอัตรากำลัง--ฉบับสมบูรณ์-2564-2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]43
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]36
6 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งรับราชการ [ 9 ม.ค. 2566 ]42
7 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย [ 9 ม.ค. 2566 ]38
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]37
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]38
10 แผนพัฒนาบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]38