องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และ ลูกจ้างประจา พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]86
2 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]90
3 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]91
4 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]89