องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและบรรจุ [ 9 ม.ค. 2566 ]8
2 แผนอัตรากำลัง--ฉบับสมบูรณ์-2564-2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]11
4 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งรับราชการ [ 9 ม.ค. 2566 ]14
5 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย [ 9 ม.ค. 2566 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]8
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]8
8 แผนพัฒนาบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]8