องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) [ 1 ต.ค. 2566 ]12
2 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) [ 29 ก.ย. 2566 ]17
3 แนวทางการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) [ 16 ม.ค. 2566 ]4
4 การฝึกอบรม วิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]34