องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]11
2 สถิติการให้บริการ [ 3 เม.ย. 2566 ]7
3 แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]10
4 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]22
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 9 ม.ค. 2566 ]17
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 ม.ค. 2566 ]10
7 ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ [ 3 ม.ค. 2566 ]14
8 030 การเปิดโอกาศการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 3 ม.ค. 2566 ]14
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]43
10 ประกาศผลการประเมินสำรวจความพึงพอใจให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]5